Aviso legal

O titular do sitio web limiarlibros.com (en diante O SITIO) é LIMIAR LIBROS, S.L. (en diante O TITULAR), con NIF ESB15479157, enderezo electrónico legal@limiarlibros.com e enderezo postal na Rúa Venezuela, 33, 15404 Ferrol, A Coruña, ES.

O PROPIETARIO non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inadecuado ou ilegal da información que aparece no SITIO.

Cos límites establecidos pola lei, O TITULAR non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións contidas no SITIO.

Os contidos e informacións contidas no SITIO non vinculan ao PROPIETARIO nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento xurídico de ningún tipo xa que se trata meramente dun servizo ofrecido con fins informativos e divulgativos.

O SITIO pode conter hipervínculos (ligazóns) a outras páxinas de terceiros que O PROPIETARIO non pode controlar. Polo tanto, O PROPIETARIO non pode asumir a responsabilidade polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos no SITIO son propiedade exclusiva do TITULAR ou dos seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial deberá contar co consentimento expreso do TITULAR.

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que O TITULAR ofrece a través do SITIO, deberá facilitar algúns datos persoais. En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), no Regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos, informámoslle de que, ao cubrir estes formularios, os seus datos persoais serán incorporados e serán tratados nos ficheiros de O TITULAR para poder prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do SITIO. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade e/ou limitación do tratamento mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo de correo electrónico ou un correo físico ao enderezo postal de O TITULAR que aparecen no primeiro parágrafo deste documento.

A relación entre O TITULAR e os usuarios do SITIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Ferrol, A Coruña, Galicia, ES.