Termos e condicións de compra

1. INFORMACIÓN XERAL

Os presentes Termos e Condicións de Compra (de agora en diante TERMOS) son os termos e condicións que regulan o acordo entre Limiar Libros S.L. (de agora en diante LIMIAR) e o seu cliente (que introduce os seus datos veraces no formulario correspondente), a través do sitio web limiarlibros.com (de agora en diante SITIO).

Un usuario do SITIO, no momento de facer unha compra en limiarlibros.com, acepta plenamente os presentes TERMOS, pasa a ser cliente de LIMIAR (de agora en diante CLIENTE) e queda vinculado por estes TERMOS, tal e como se foran escritos no momento da compra.

LIMIAR entende que, de forma expresa, un CLIENTE de LIMIAR é coñecedor, cando usa esta web ou merca produtos, de tódolos avisos legais publicados por LIMIAR. Ademáis LIMIAR entende que o CLIENTE acepta estos avisos e sabe que están sempre accesibles dende o pé de páxina do SITIO.

2. PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN

Será requisito indispensábel a lectura e a aceptación dos TERMOS, con carácter previo á compra de calquer produto a través de limiarlibros.com

Para poder facer un pedido a través da web, o CLIENTE debe ser maior de idade (18 anos ou máis). Os menores de idade quedan excluidos de forma expresa.

Os prezos e os TERMOS teñen un carácter meramente informativo. Concretamente os prezos poden ser modificados debido ás fluctuacións do mercado. Non obstante, a realización do pedido mediante a cumplimentación do formulario de compra, implica a conformidade co prezo ofertado e coas condicións de compra vixentes nese concreto momento. Unha vez formalizado o pedido, entenderase perfeccionada a compra de pleno dereito, con todas as garantías legais que amparan ao consumidor adquirente e, dende ese instante, os prezos e as condicións terán carácter contractual e non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambos contratantes.

O Galego será o idioma utilizado para formalizar o contrato. As facturas e ordes de compra son a documentación que formaliza o contrato e serán arquivadas de forma segura por parte de LIMIAR.

3. CÓMO FACER UN PEDIDO

Para facer un pedido a través da web, o CLIENTE debe seguir estes pasos:

 • Unha vez elixido o produto que desexa pode picar o botón “engadir á cesta”. Pode engadir á cesta cantos produtos desexe e compralos nese momento ou a posteriori visitando a cesta da compra. Este proceso non require estar conectado coa súa conta de usuario, pero sí se creará unha conta no momento da compra, no caso de que o usuario non teña unha previamente.
 • Finalizar pedido. O CLIENTE debe introducir os datos de facturación e envío (se son distintos ós de facturación).
 • Elixir a forma de pago e aceptar sen reservas estes TERMOS.
 • Realizar o pago.
 • Se o pago está autorizado, o CLIENTE recibe pouco despois unha confirmación de recepción do pedido por email á súa dirección electrónica. Excepto nas circunstancias descritas máis adiante nos Apartados 5, 6 e 7, esta confirmación constitúe a aceptación por parte de LIMIAR do pedido do CLIENTE e supón un contrato vinculante entre o CLIENTE e LIMIAR. É recomendable que o CLIENTE imprima e/ou garde tanto unha copia dos TERMOS ao realizar o pedido, como do propio correo electrónico, para posibles futuras consultas.

4. ENVÍOS

Non podemos garantir os prazos de entrega, aínda que tentamos que as empresas de transporte cúmpranos sempre que sexa posible.

Os prazos de entrega dependerán da dispoñibilidade de cada produto. Nos pedidos que inclúan varios artigos farase un único envío e o prazo de entrega corresponderase co artigo cuxo prazo de entrega sexa maior.

O CLIENTE disporá de 24 horas para comprobar a integridade de todos os compoñentes do pedido e para comprobar que se inclúe todo o que debe nos produtos incluídos. Pasadas estas 24 horas darase por aceptado o envío e non se aceptarán reclamacións por danos ou fallos co envío.

Considerarase entregado un pedido cando sexa asinado o recibo de entrega da compañía de loxística por parte do CLIENTE. É nas próximas 24 horas cando o CLIENTE debe verificar os produtos á recepción dos mesmos e expor todas as obxeccións que puidesen existir.

En caso de recibir un produto danado polo transporte é obrigatorio contactarnos dentro das primeiras 24 horas para poder reclamar a incidencia á empresa de loxística. Da mesma forma é conveniente deixar constancia á empresa de loxística.

5. DISPOÑIBILIDADE DE PRODUTOS

A finalización dun pedido a través do SITIO está suxeita á dispoñibilidade dos mesmos. LIMIAR tenta garantir o stock de todos os produtos que están en venda. Se o produto solicitado non está dispoñible ou se esgotou o seu stock, informarase o CLIENTE por correo electrónico e se lle reembolsará o importe pago antes de que transcorran os 15 días seguintes ao pago.

6. DEREITO DE LIMIAR DE CANCELAR UN PEDIDO

LIMIAR resérvase o dereito de rexeitar calquera pedido, cancelalo ou non aceptar un pedido confirmado por, entre outras, as seguintes razóns:

 • Produciuse un erro técnico ou de prezos no SITIO cando se realizou o pedido.
 • O produto que figura no pedido non está dispoñible.
 • A información de pago facilitada era incorrecta ou non verificable.
 • Os sistemas de seguridade indican que o pedido é anómalo ou pode ser fraudulento.
 • LIMIAR non puido, tras 2 intentos, entregar o pedido na dirección facilitada.

7. VERIFICACIÓN DE DATOS

Antes de procesar un pedido realizado polo CLIENTE, LIMIAR pode verificar os datos do mesmo. Isto pode significar a verificación da dirección e a solvencia do CLIENTE e si pode haber algunha fraude implicada. Respecto á posible fraude, LIMIAR pode utilizar unha verificación parcialmente automática de todas as compras para filtrar as que se consideren anómalas ou sospeitosas e as susceptibles de fraude. Os pedidos sospeitosos de fraude investigaranse, e LIMIAR resérvase o dereito de reclamar ás autoridades pertinentes unha acción xudicial contra o CLIENTE.

8. PREZO

Prezos e moeda: os prezos que se presentan na web inclúen IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) e só son válidos para os pedidos realizados en liña a través do propio SITIO. Estes prezos son en Euros (€).

Cambios no prezo: os prezos que aparecen na web están suxeitos a cambios. LIMIAR resérvase o dereito de cambiar os prezos sen aviso previo. Con todo, tras a recepción da confirmación do pedido, os prezos a pagar por devandito pedido non se cambiarán. LIMIAR informa que, a pesar das actualizacións meticulosas que se realizan aos prezos do SITIO, estes poderían conter erros. Todos os erros que aparezan nos prezos corrixiranse con prontitude e non serán vinculantes a LIMIAR.

9. FORMA DE PAGO

Para pagar o pedido, o CLIENTE pode facelo a través dos seguintes métodos:

 • Pago seguro mediante PayPal: Coa garantía de pagos seguros de Paypal utilizando unha conta de PayPal ou a opción de pago con tarxeta de crédito ou débito que ofrece o propio Paypal.
 • Pago por transferencia bancaria ou ingreso en conta bancaria: Unha vez finalizado o teu pedido, indicámosche os datos da nosa conta bancaria para que poidas realizar un ingreso ou transferencia. Ao realizar o ingreso ou transferencia non esquezas pór o teu número de pedido e o teu nome ou o nome da túa empresa para facilitar a xestión do pedido.

  Ten en conta que o pago mediante Transferencia non é inmediato, dependendo da túa entidade bancaria, a entrega do pedido podería atrasarse entre 1 e 3 días. Se desexas axilizar os trámites do teu pedido podes realizar unha transferencia inmediata, xa que nese caso a confirmación do pago sí que se pode verificar no mesmo momento.

10. ENTREGA

Normalmente cúmprese co prazo de entrega e, aínda que LIMIAR non pode garantir a puntualidade xa que depende para todos os efectos do operador loxístico, todos os pedidos entréganse mediante empresas de loxística de gran prestixio. En caso de problemas coa loxística, como máximo, recibirá o seu pedido nos primeiros 30 días tras a data de confirmación de recepción do pedido.

11. DEVOLUCIÓNS

Se realizaches un pedido en LIMIAR e desexas realizar unha devolución debes ter en conta o seguinte:

 • Tes 15 días para facelo desde que recibiches o teu pedido, sen dar explicacións.
 • Lembra que é imprescindible que o produto e a súa embalaxe non estean alterados. Por razóns de seguridade, os produtos que teñan o precinto de seguridade aberto non poderán ser devoltos.
 • A non ser que a causa da devolución sexa un defecto no produto, os gastos de envío da devolución serán ao teu cargo. Eres libre de elixir e buscar a axencia de transporte que mellor se adapte ás túas necesidades ou che ofreza as tarifas máis competitivas.
 • Toda mercadoría debe ser devolta na súa embalaxe e condicións orixinais, en perfecto estado e protexida, evitando adhesivos, precintos ou cintas adhesivas directamente sobre a superficie ou embalaxe do artigo. En caso contrario LIMIAR resérvase o dereito de rexeitar a devolución.
 • Unha vez enchido e enviado o formulario de devolución, recibirás as instrucións para que nolo fagas chegar ás nosas instalacións no teu correo electrónico. Deberás enviar os bens sen ningunha demora, nun prazo máximo de 30 días desde que nos comuniques o teu desexo de exercer o dereito.
 • Unha vez recibida a mercadoría e comprobada que está en perfectas condicións, tramitarase a devolución do importe. Devolverémosche o pago recibido, a excepción dos gastos de envío. Realizarémosche o abono nun prazo máximo de 30 días naturais desde que realices a devolución.

Non se aceptarán devolucións dos seguintes produtos, tal e como establece no Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:

 • A prestación de servizos, unha vez que o servizo sexa completamente executado, cando a execución comece, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistimiento.
 • A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuaciones do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistimiento.
 • A subministración de bens confeccionados conforme ás especificaciones do consumidor e usuario ou claramente personalizados.
 • A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
 • A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que sexan desprecintados tras a entrega.
 • A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros bens.
 • A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que sexan desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.
 • A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comece co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistimiento.

Tramitación de devolucións

Para realizar unha devolución en LIMIAR debes utilizar o formulario de contacto. Unha vez recibido o teu email, e unha vez confirmada a túa solicitude, enviarémosche outro email coas instrucións detalladas de como proceder coa devolución.

É necesario que o produto e a súa embalaxe orixinal non estean alterados. Por razóns de seguridade e sanidade os produtos que teñan o precinto de seguridade aberto non poderán ser devoltos.

Lembra que debes protexer o produto adecuadamente para o envío. LIMIAR non se fará responsable daquelas devolucións, que por non ser correctamente embaladas para o seu envío, cheguen danadas aos nosos almacéns. Recomendámosche introducir os produtos nunha caixa que sirva como embalaxe de protección para evitar que o produto ou a súa caixa sufran danos no transporte.

En canto recibamos o produto e confírmennos de almacén que todo está correcto realizarémosche o abono do importe do produto devolto mediante o mesmo modo de pago que utilizases ao realizar o pedido. Este proceso pode chegar a tardar aproximadamente unha semana.

Se tes calquera dúbida, o noso equipo de atención ao cliente poderá axudarche. Non dubides en contactar connosco.

12. GARANTÍA DE CALIDADE

LIMIAR garante segundo as leis vixentes e as seguintes condicións todos os produtos que distribúe.

O consumidor pode dirixirse tanto ao vendedor como ao fabricante do produto, que responderán as faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega.

Cando a falta de conformidade maniféstase con posterioridade aos 6 meses e en casos dubidosos, o fabricante podería esixir un informe pericial independente para tramitar a garantía. En casos obvios de mal funcionamento ou funcionamento irregular en período de garantía contacte connosco.

Todo aquel fabricante que dispoña dunha garantía maior á marcada pola Lei vixente, deberase tramitar directamente co fabricante non sendo responsabilidade de tales supostos LIMIAR.

Os gastos de envío xerados pola tramitación da garantía do produto serán a cargo do CLIENTE.

A garantía poderá quedar anulada polas seguinte causas:

 • Incorrecta utilización, manipulación ou deterioro do produto por parte do CLIENTE.
 • Páxinas sobadas, gastadas, dobladas ou con aspecto de ter sido usadas.
 • Deterioración, eliminación ou ocultación, por parte do CLIENTE, da etiqueta de garantía (de existir), de LIMIAR ou do fabricante.

En definitiva, non se aceptará ningún material danado ou con mostras evidentes dunha manipulación incorrecta.

A garantía non cubre aqueles defectos provocados por un uso incorrecto do produto e/ou manipulación do mesmo distinta á necesaria para establecer a súa natureza, características ou o seu funcionamento. Neses casos o consumidor deberá facerse cargo da súa reparación. Quedan, por tanto, excluídos da garantía:

 • Defectos e deterioracións producidas por feitos externos, accidentes, por desgaste e por utilización non conforme ás instrucións de LIMIAR.
 • Produtos modificados ou manipulados polo CLIENTE ou calquera outra persoa ou empresa non autorizada por LIMIAR, así como os produtos que son obxecto dun contrato de soporte específico.

A estes efectos, LIMIAR informa que o Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) establece varias opcións para poder exercer o dereito de desistimiento. Entre elas contempla a posibilidade de facelo enchendo un formulario de forma telemática. Co fin de acurtar os tempos e de que poida realizar a devolución dunha forma cómoda e sen demoras, desde LIMIAR aconsellámoslle que faga uso desa opción.

A reparación dos casos anteriores será facturada segundo a tarifa vixente en cada momento. Estas condicións de garantía non afectan os dereitos estatutarios do consumidor amparados pola lexislación aplicable.

LIMIAR non se responsabiliza da información persoal que conteña un produto devolto. O CLIENTE responsabilízase dos datos ou información no material que envíe a LIMIAR. Así mesmo, a garantía actuará respecto dos vicios ocultos e defectos de fabricación do produto conforme ao artigo 1490 do CC.

Tramitación da garantía

O consumidor e usuario poderá tramitar a garantía póndose en contacto con LIMIAR desde limiarlibros.com/contacto. Enviarémosche un email coas instrucións detalladas de como proceder.

En calquer caso existen certos fabricantes que xestionan directamente as avarías/defectos/incidencias producidas nos seus produtos para dar un servizo postvenda de calidade e reducir os tempos. Neste caso o CLIENTE poderá optar por levar ou enviar o produto avariado directamente a servizo do fabricante.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE

As compras realizadas a través do SITIO e baixo estos TERMOS rexeranse pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Ferrol, A Coruña, ES.

14. MODIFICACIÓNS DOS TERMOS

LIMIAR reservase o dereito de modificar os TERMOS en calquer momento e sen previo aviso. Os TERMOS estarán sempre accesíbeis en limiarlibros.com/termos-e-condicions-de-compra, para que o CLIENTE ou calquer usuario do SITIO poida consultalos ou imprimilos en calquer intre.

15. CONTACTAR CON LIMIAR

Para calquera consulta ou incidente respecto ao pedido, o CLIENTE pode porse en contacto con LIMIAR a través de calquera medio de comunicación dispoñible e publicado na dirección limiarlibros.com/contacto.